Uppgifter om ministern

Käkelä, Valto Edvard

628

Ministerdagar

Födelsedatum och födelseort: 19.4.1908 Lappee

Arbetat som minister

Arbetat som minister Ministerskap Parti Ministerdagar
53. Karjalainen II
15.7.1970 - 29.10.1971 Minister i finansministeriet SDP 472
39. Kekkonen V
30.9.1955 - 3.3.1956 Inrikesminister / Minister för inrikesärendena SDP 156
Tillsammans 628

9.12.2021 9.21. Ministerdatasystemet, Statsrådets kommunikationsavdelning