Uppgifter om ministern

Viding, Paavo Aleksanteri

857

Ministerdagar

Födelsedatum och födelseort: 7.3.1899 Jääski

Arbetat som minister

Arbetat som minister Ministerskap Parti Ministerdagar
31. Pekkala
26.3.1946 - 29.7.1948 Minister i inrikesministeriet Maalaisliitto 857
26.3.1946 - 29.7.1948 Minister i lantbruksministeriet Maalaisliitto 857
Tillsammans 857

28.11.2021 11.29. Ministerdatasystemet, Statsrådets kommunikationsavdelning