Uppgifter om ministern

Vilhula, Taavi Nikolai

1164

Ministerdagar

Födelsedatum och födelseort: 26.11.1897 Multia

Arbetat som minister

Arbetat som minister Ministerskap Parti Ministerdagar
33. Kekkonen
17.3.1950 - 17.1.1951 Lantbruksminister Maalaisliitto 307
31. Pekkala
26.3.1946 - 29.7.1948 Folkförsörjningsminister Maalaisliitto 857
Tillsammans 1164

27.11.2021 23.1. Ministerdatasystemet, Statsrådets kommunikationsavdelning