Uppgifter om ministern

von Fieandt, Berndt Rainer

339

Ministerdagar

Födelsedatum och födelseort: 26.12.1890 Turku

Arbetat som minister

Arbetat som minister Ministerskap Parti Ministerdagar
42. von Fieandt
29.11.1957 - 26.4.1958 Statsminister ammatti/virkamies 149
23. Ryti
1.12.1939 - 27.3.1940 Folkförsörjningsminister ammatti/virkamies 118
22. Cajander III
20.9.1939 - 1.12.1939 Folkförsörjningsminister ammatti/virkamies 73
Tillsammans 339

Ministers statssekreterare och medhjälpare

Medhjälpare Regering Tid
Ilaskivi, Raimo 42. von Fieandt 11.1.1958 - 26.4.1958
Valvanne, Heikki 42. von Fieandt 29.11.1957 - 10.1.1958

17.8.2022 22.17. Ministerdatasystemet, Statsrådets kommunikationsavdelning