Uppgifter om ministern

von Hellens, Albert Alexander

795

Ministerdagar

Födelsedatum och födelseort: 22.11.1879 Helsinki

Arbetat som minister

Arbetat som minister Ministerskap Parti Ministerdagar
11. Ingman II
31.5.1924 - 31.3.1925 Justitieminister Edistyspuolue 305
7. Vennola II
24.2.1922 - 2.6.1922 Justitieminister Edistyspuolue 99
6. Erich
15.3.1920 - 9.4.1921 Inrikesminister / Minister för inrikesärendena Edistyspuolue 391
Tillsammans 795

9.12.2021 8.35. Ministerdatasystemet, Statsrådets kommunikationsavdelning