Uppgifter om ministern

Voss-Schrader, Carl Emil Fredrik

121

Ministerdagar


Födelsedatum och födelseort: 9.10.1880 Helsingin pitäjä

Arbetat som minister

Arbetat som minister Ministerskap Parti Ministerdagar
4. Castren K.
17.4.1919 - 15.8.1919 Inrikesminister / Minister för inrikesärendena ammatti/virkamies 121
Tillsammans 121

26.5.2019 17.20. Ministerdatasystemet, Statsrådets kommunikationsavdelning