Uppgifter om ministern

Norrback, Johan Ole

4369

Ministerdagar

Födelsedatum och födelseort: 18.3.1941 Ylimarkku

Arbetat som minister

Arbetat som minister Ministerskap Parti Ministerdagar
66. Lipponen
13.4.1995 - 15.4.1999 Minister i statsrådets kansli RKP 1464
13.4.1995 - 15.4.1999 Minister i utrikesministeriet RKP 1464
13.4.1995 - 15.4.1999 Minister i handels och industriministeriet RKP 1464
65. Aho
26.4.1991 - 13.4.1995 Trafikminister RKP 1449
64. Holkeri
13.6.1990 - 26.4.1991 Undervisningsminister RKP 318
30.4.1987 - 13.6.1990 Försvarsminister RKP 1141
30.4.1987 - 26.4.1991 Minister i jord och skogsbruksministeriet RKP 1458
Tillsammans 4369

Arbetat som medhjälpare

Arbetat som minister Minister
59. Miettunen III
30.9.1976 - 15.5.1977 Granvik, Ragnar Ingemar

Ministers statssekreterare och medhjälpare

Medhjälpare Regering Tid
Gestrin, Christina 66. Lipponen 8.10.1998 - 15.4.1999
Sjölund-Oikarinen, Birgitta 66. Lipponen 11.11.1996 - 7.10.1998
Thors, Astrid Gunilla Margareta 66. Lipponen 8.1.1996 - 10.11.1996
Stenlund, Peter 66. Lipponen 1.5.1995 - 31.12.1995
Wallin, Stefan Erik 66. Lipponen 13.4.1995 - 31.8.1998
Wallin, Stefan Erik 65. Aho 1.8.1994 - 13.4.1995
Dahlqvist, Anders 65. Aho 1.11.1992 - 31.7.1994
Grahn, Ralf 65. Aho 7.1.1992 - 13.4.1995
Kukkonen, Ulla-Maj 65. Aho 16.5.1991 - 31.10.1992
Arhippainen, Max 65. Aho 27.4.1991 - 6.1.1992
Enestam, Jan-Erik 65. Aho 27.4.1991 - 31.5.1991
Byholm, Kim 64. Holkeri 6.8.1990 - 26.4.1991
Arhippainen, Max 64. Holkeri 13.6.1990 - 26.4.1991
Wikberg, Kristina 64. Holkeri 13.6.1990 - 5.8.1990
Byholm, Kim 64. Holkeri 1.3.1990 - 12.6.1990
Byholm, Kim 64. Holkeri 1.3.1989 - 28.2.1990
Thors, Astrid Gunilla Margareta 64. Holkeri 1.5.1987 - 28.2.1989

4.12.2021 19.16. Ministerdatasystemet, Statsrådets kommunikationsavdelning