Uppgifter om ministern

Frey, Alexander

215

Ministerdagar

Födelsedatum och födelseort: 7.6.1877 Vehkalahti

Arbetat som minister

Arbetat som minister Ministerskap Parti Ministerdagar
2. Paasikivi
27.5.1918 - 29.6.1918 Biträdande chef för civilexpeditionen RKP 34
1. Svinhufvud
27.11.1917 - 27.5.1918 Biträdande chef för civilexpeditionen RKP 182
Tillsammans 215

9.12.2021 10.3. Ministerdatasystemet, Statsrådets kommunikationsavdelning