Uppgifter om ministern

Pura, Martti Heikki

1083

Ministerdagar

Födelsedatum och födelseort: 11.7.1949 Tammela

Arbetat som minister

Arbetat som minister Ministerskap Parti Ministerdagar
65. Aho
26.4.1991 - 12.4.1994 Jord- och skogsbruksminister Keskusta 1083
Tillsammans 1083

Arbetat som medhjälpare

Arbetat som minister Minister
62. Sorsa III
27.4.1982 - 6.5.1983 Tähkämaa, Taisto Toivo Johannes

Ministers statssekreterare och medhjälpare

Medhjälpare Regering Tid
Kallio, Seppo 65. Aho 1.5.1991 - 11.4.1994

4.12.2021 18.58. Ministerdatasystemet, Statsrådets kommunikationsavdelning