Uppgifter om ministern

Tuomivaara, Eino Aarne

261

Ministerdagar

Födelsedatum och födelseort: 13.2.1887 Säkkijärvi

Arbetat som minister

Arbetat som minister Ministerskap Parti Ministerdagar
18. Svinhufvud II
4.7.1930 - 21.3.1931 Socialminister Maalaisliitto 261
Tillsammans 261

4.12.2021 18.33. Ministerdatasystemet, Statsrådets kommunikationsavdelning