Uppgifter om ministern

Tuomivaara, Eino Aarne

261

Ministerdagar


Födelsedatum och födelseort: 13.2.1887 Säkkijärvi

Arbetat som minister

Arbetat som minister Ministerskap Parti Ministerdagar
18. Svinhufvud II
4.7.1930 - 21.3.1931 Socialminister Maalaisliitto 261
Tillsammans 261

27.5.2019 10.17. Ministerdatasystemet, Statsrådets kommunikationsavdelning