Uppgifter om ministern

Pehkonen, Eero Yrjö

655

Ministerdagar

Födelsedatum och födelseort: 28.5.1882 Liminka

Arbetat som minister

Arbetat som minister Ministerskap Parti Ministerdagar
6. Erich
15.3.1920 - 9.4.1921 Lantbruksminister Maalaisliitto 391
2. Paasikivi
27.5.1918 - 17.8.1918 Biträdande chef för jordbruksexpeditionen Maalaisliitto 83
1. Svinhufvud
27.11.1917 - 27.5.1918 Biträdande chef för jordbruksexpeditionen Maalaisliitto 182
Tillsammans 655

4.12.2021 19.29. Ministerdatasystemet, Statsrådets kommunikationsavdelning