Uppgifter om ministern

Pekkarinen, Pentti August

869

Ministerdagar

Födelsedatum och födelseort: 20.9.1917 Maaninka

Arbetat som minister

Arbetat som minister Ministerskap Parti Ministerdagar
56. Sorsa
4.9.1972 - 20.1.1975 Minister i social och hälsovidrigrdsministeriet Keskusta 869
Tillsammans 869

Ministers statssekreterare och medhjälpare

Medhjälpare Regering Tid
Tauriainen, Pasi Jukka 56. Sorsa 1.9.1974 - 20.1.1975
Tenhiälä, Hannu 56. Sorsa 1.9.1973 - 31.8.1974
Kurunmäki, Pentti 56. Sorsa 14.9.1972 - 31.8.1973

28.11.2021 11.7. Ministerdatasystemet, Statsrådets kommunikationsavdelning