Uppgifter om ministern

Peltonen, Onni Evert

1983

Ministerdagar

Födelsedatum och födelseort: 27.8.1894 Jyväskylän mlk.

Arbetat som minister

Arbetat som minister Ministerskap Parti Ministerdagar
39. Kekkonen V
20.10.1954 - 3.3.1956 Socialminister SDP 501
35. Kekkonen III
20.9.1951 - 29.11.1952 Minister för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena SDP 437
34. Kekkonen II
17.1.1951 - 20.9.1951 Minister för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena SDP 247
32. Fagerholm
29.7.1948 - 17.3.1950 Minister för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena SDP 597
31. Pekkala
26.5.1948 - 29.7.1948 Minister i socialministeriet SDP 65
30. Paasikivi III
9.11.1945 - 26.3.1946 Minister för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena SDP 138
Tillsammans 1983

4.12.2021 19.4. Ministerdatasystemet, Statsrådets kommunikationsavdelning