Uppgifter om ministern

Pilppula, Juho Erland

158

Ministerdagar

Födelsedatum och födelseort: 28.5.1886 Laitila

Arbetat som minister

Arbetat som minister Ministerskap Parti Ministerdagar
24. Ryti II
31.7.1940 - 4.1.1941 Minister i finansministeriet Maalaisliitto 158
Tillsammans 158

9.12.2021 8.20. Ministerdatasystemet, Statsrådets kommunikationsavdelning