Uppgifter om ministern

Työläjärvi, Pirkko Annikki

2047

Ministerdagar

Födelsedatum och födelseort: 8.9.1938 Jämsä

Arbetat som minister

Arbetat som minister Ministerskap Parti Ministerdagar
61. Koivisto II
1.7.1981 - 19.2.1982 Handels- och industriminister SDP 234
26.5.1979 - 30.6.1981 Minister i finansministeriet SDP 767
60. Sorsa II
15.5.1977 - 26.5.1979 Social- och hälsovårdsminister SDP 742
58. Miettunen II
30.11.1975 - 29.9.1976 Minister i social och hälsovidrigrdsministeriet SDP 305
Tillsammans 2047

Ministers statssekreterare och medhjälpare

Medhjälpare Regering Tid
Andersén, Seija 61. Koivisto II 1.9.1981 - 19.2.1982
Nevalainen, Eila 61. Koivisto II 15.8.1981 - 19.2.1982
Kykkänen, Paavo 61. Koivisto II 1.7.1981 - 14.8.1981
Iivonen, Liisa 61. Koivisto II 15.3.1981 - 30.6.1981
Wallin, Anna-Riitta 61. Koivisto II 1.3.1981 - 14.3.1981
Nevalainen, Eila 61. Koivisto II 1.5.1980 - 28.2.1981
Hemmilä, Pekka 61. Koivisto II 1.6.1979 - 30.4.1980
Välimäki, Leena 60. Sorsa II 16.5.1977 - 26.5.1979
Välimäki, Leena 58. Miettunen II 1.12.1975 - 29.9.1976

9.12.2021 9.34. Ministerdatasystemet, Statsrådets kommunikationsavdelning