Uppgifter om ministern

Puhakka, Yrjö Wilhelm

1719

Ministerdagar

Födelsedatum och födelseort: 5.9.1888 Juuka

Arbetat som minister

Arbetat som minister Ministerskap Parti Ministerdagar
38. Törngren
5.5.1954 - 20.10.1954 Justitieminister ammatti/virkamies 169
21. Kallio IV
7.10.1936 - 12.3.1937 Inrikesminister / Minister för inrikesärendena ammatti/virkamies 157
20. Kivimäki
14.12.1932 - 7.10.1936 Inrikesminister / Minister för inrikesärendena ammatti/virkamies 1394
Tillsammans 1719

28.11.2021 10.44. Ministerdatasystemet, Statsrådets kommunikationsavdelning