Uppgifter om ministern

Törngren, Ralf Johan Gustaf

4246

Ministerdagar

Födelsedatum och födelseort: 1.3.1899 Oulu

Arbetat som minister

Arbetat som minister Ministerskap Parti Ministerdagar
45. Sukselainen II
13.1.1959 - 16.5.1961 Statsministerns ställföreträdare RKP 855
13.1.1959 - 16.5.1961 Minister för utrikesärendena RKP 855
40. Fagerholm II
3.3.1956 - 27.5.1957 Minister för utrikesärendena RKP 451
38. Törngren
5.5.1954 - 20.10.1954 Statsminister RKP 169
37. Tuomioja
17.11.1953 - 5.5.1954 Minister för utrikesärendena RKP 170
36. Kekkonen IV
9.7.1953 - 17.11.1953 Minister för utrikesärendena RKP 132
35. Kekkonen III
26.11.1952 - 9.7.1953 Minister i utrikesministeriet RKP 226
20.9.1951 - 26.11.1952 Socialminister RKP 434
34. Kekkonen II
17.1.1951 - 20.9.1951 Minister i finansministeriet RKP 247
33. Kekkonen
17.3.1950 - 17.1.1951 Socialminister RKP 307
31. Pekkala
26.3.1946 - 29.7.1948 Finansminister RKP 857
30. Paasikivi III
17.7.1945 - 26.3.1946 Finansminister RKP 253
29. Paasikivi II
17.11.1944 - 17.4.1945 Socialminister RKP 152
Tillsammans 4246

Ministers statssekreterare och medhjälpare

Medhjälpare Regering Tid
Stjernschantz, Göran 38. Törngren 12.5.1954 - 20.10.1954

17.8.2022 23.32. Ministerdatasystemet, Statsrådets kommunikationsavdelning