Uppgifter om ministern

Renvall, Heikki Gabriel

366

Ministerdagar

Födelsedatum och födelseort: 19.1.1872 Turku

Arbetat som minister

Arbetat som minister Ministerskap Parti Ministerdagar
2. Paasikivi
27.5.1918 - 27.11.1918 Chef för handels och industriexpeditionen Nuorsuomalaiset 185
1. Svinhufvud
27.11.1917 - 27.5.1918 Chef för handels och industriexpeditionen Nuorsuomalaiset 182
Tillsammans 366

4.12.2021 18.5. Ministerdatasystemet, Statsrådets kommunikationsavdelning