Uppgifter om ministern

Ryömä, August Johannes

910

Ministerdagar

Födelsedatum och födelseort: 24.4.1878 Karkku

Arbetat som minister

Arbetat som minister Ministerskap Parti Ministerdagar
22. Cajander III
12.3.1937 - 2.9.1938 Minister för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena SDP 540
14. Tanner
13.12.1926 - 17.12.1927 Finansminister SDP 370
Tillsammans 910

27.11.2021 22.10. Ministerdatasystemet, Statsrådets kommunikationsavdelning