Uppgifter om ministern

Uitto, Jorma Armas Erkki

289

Ministerdagar

Födelsedatum och födelseort: 1.5.1921 Alahärmä

Arbetat som minister

Arbetat som minister Ministerskap Parti Ministerdagar
57. Liinamaa
13.6.1975 - 30.11.1975 Minister i handels och industriministeriet ammatti/virkamies 171
54. Aura II
29.10.1971 - 23.2.1972 Minister i finansministeriet ammatti/virkamies 118
Tillsammans 289

4.12.2021 18.5. Ministerdatasystemet, Statsrådets kommunikationsavdelning