Uppgifter om ministern

Saalasti, Kerttu

688

Ministerdagar

Födelsedatum och födelseort: 21.9.1907 Nivala

Arbetat som minister

Arbetat som minister Ministerskap Parti Ministerdagar
41. Sukselainen
27.5.1957 - 29.11.1957 Undervisningsminister Maalaisliitto 187
39. Kekkonen V
20.10.1954 - 3.3.1956 Undervisningsminister Maalaisliitto 501
Tillsammans 688

4.12.2021 18.39. Ministerdatasystemet, Statsrådets kommunikationsavdelning