Uppgifter om ministern

Salmio, Kaarlo Toivo

315

Ministerdagar

Födelsedatum och födelseort: 4.11.1882 Jyväskylä

Arbetat som minister

Arbetat som minister Ministerskap Parti Ministerdagar
25. Rangell
4.1.1941 - 3.7.1941 Handels- och industriminister SDP 181
24. Ryti II
3.10.1940 - 4.1.1941 Minister i folkförsörjningsministeriet SDP 94
23.8.1940 - 4.1.1941 Handels- och industriminister SDP 135
Tillsammans 315

4.12.2021 18.54. Ministerdatasystemet, Statsrådets kommunikationsavdelning