Uppgifter om ministern

Salovaara, Väinö Veikko

2808

Ministerdagar

Födelsedatum och födelseort: 26.2.1888 Iitti

Arbetat som minister

Arbetat som minister Ministerskap Parti Ministerdagar
28. Castren U.
21.9.1944 - 17.11.1944 Minister för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena SDP 58
27. Hackzell
8.8.1944 - 21.9.1944 Minister för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena SDP 45
26. Linkomies
5.3.1943 - 8.8.1944 Minister för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena SDP 523
25. Rangell
4.1.1941 - 5.3.1943 Minister för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena SDP 791
24. Ryti II
27.3.1940 - 4.1.1941 Minister för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena SDP 284
23. Ryti
1.12.1939 - 27.3.1940 Minister för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena SDP 118
22. Cajander III
2.9.1938 - 1.12.1939 Minister för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena SDP 456
12.3.1937 - 2.9.1938 Biträdande minister för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena SDP 540
Tillsammans 2808

9.12.2021 8.56. Ministerdatasystemet, Statsrådets kommunikationsavdelning