Uppgifter om ministern

Schvindt, Viktor Henrik

54

Ministerdagar

Födelsedatum och födelseort: 19.7.1866 Spankov Inkeri

Arbetat som minister

Arbetat som minister Ministerskap Parti Ministerdagar
10. Cajander II
18.1.1924 - 11.3.1924 Försvarsminister ammatti/virkamies 54
Tillsammans 54

4.12.2021 19.23. Ministerdatasystemet, Statsrådets kommunikationsavdelning