Uppgifter om ministern

Setälä, Emil Nestor

989

Ministerdagar

Födelsedatum och födelseort: 27.2.1864 Kokemäki

Arbetat som minister

Arbetat som minister Ministerskap Parti Ministerdagar
13. Kallio II
31.12.1925 - 13.12.1926 Minister för utrikesärendena Kokoomus 348
12. Tulenheimo
31.3.1925 - 31.12.1925 Undervisningsminister Kokoomus 276
2. Paasikivi
27.5.1918 - 27.11.1918 Chef för kyrko och undervisningsexpeditionen Nuorsuomalaiset 185
1. Svinhufvud
27.11.1917 - 27.5.1918 Chef för kyrko och undervisningsexpeditionen Nuorsuomalaiset 182
Tillsammans 989

9.12.2021 9.13. Ministerdatasystemet, Statsrådets kommunikationsavdelning