Uppgifter om ministern

Skog, Emil Albert

2621

Ministerdagar

Födelsedatum och födelseort: 30.6.1897 Helsingin mlk.

Arbetat som minister

Arbetat som minister Ministerskap Parti Ministerdagar
40. Fagerholm II
3.3.1956 - 27.5.1957 Försvarsminister SDP 451
39. Kekkonen V
20.10.1954 - 3.3.1956 Försvarsminister SDP 501
38. Törngren
5.5.1954 - 20.10.1954 Försvarsminister SDP 169
35. Kekkonen III
20.9.1951 - 9.7.1953 Försvarsminister SDP 659
34. Kekkonen II
17.1.1951 - 20.9.1951 Försvarsminister SDP 247
32. Fagerholm
29.7.1948 - 17.3.1950 Försvarsminister SDP 597
Tillsammans 2621

27.11.2021 23.28. Ministerdatasystemet, Statsrådets kommunikationsavdelning