Uppgifter om ministern

Soininen, August Mikael

475

Ministerdagar

Födelsedatum och födelseort: 3.11.1860 Kuhmoniemi

Arbetat som minister

Arbetat som minister Ministerskap Parti Ministerdagar
5. Vennola
15.8.1919 - 15.3.1920 Kyrko och undervisningsminister Edistyspuolue 214
4. Castren K.
17.4.1919 - 15.8.1919 Kyrko och undervisningsminister Edistyspuolue 121
3. Ingman
27.11.1918 - 17.4.1919 Kyrko och undervisningsminister Edistyspuolue 142
Tillsammans 475

27.11.2021 23.1. Ministerdatasystemet, Statsrådets kommunikationsavdelning