Uppgifter om ministern

Solitander, Karl Axel

261

Ministerdagar

Födelsedatum och födelseort: 29.5.1878 Hattula

Arbetat som minister

Arbetat som minister Ministerskap Parti Ministerdagar
18. Svinhufvud II
4.7.1930 - 21.3.1931 Handels- och industriminister ammatti/virkamies 261
Tillsammans 261

4.12.2021 19.41. Ministerdatasystemet, Statsrådets kommunikationsavdelning