Uppgifter om ministern

Sumu, Toimi Aku

261

Ministerdagar

Födelsedatum och födelseort: 9.4.1907 Helsinki

Arbetat som minister

Arbetat som minister Ministerskap Parti Ministerdagar
42. von Fieandt
29.11.1957 - 28.2.1958 Minister för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena ammatti/virkamies 92
38. Törngren
7.5.1954 - 20.10.1954 Minister i socialministeriet SDP 167
5.5.1954 - 20.10.1954 Minister i ministeriet för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena SDP 169
Tillsammans 261

27.11.2021 22.30. Ministerdatasystemet, Statsrådets kommunikationsavdelning