Uppgifter om ministern

Sunila, Juho Emil

2061

Ministerdagar

Födelsedatum och födelseort: 16.8.1875 Liminka

Arbetat som minister

Arbetat som minister Ministerskap Parti Ministerdagar
19. Sunila II
21.3.1931 - 14.12.1932 Statsminister Maalaisliitto 635
15. Sunila
17.12.1927 - 22.12.1928 Statsminister Maalaisliitto 372
13. Kallio II
31.12.1925 - 13.12.1926 Lantbruksminister Maalaisliitto 348
12. Tulenheimo
31.3.1925 - 31.12.1925 Lantbruksminister Maalaisliitto 276
9. Kallio
14.11.1922 - 18.1.1924 Lantbruksminister Maalaisliitto 431
Tillsammans 2061

17.8.2022 22.5. Ministerdatasystemet, Statsrådets kommunikationsavdelning