Uppgifter om ministern

Suomela, Vilho Samuli

388

Ministerdagar

Födelsedatum och födelseort: 27.7.1918 Pertteli

Arbetat som minister

Arbetat som minister Ministerskap Parti Ministerdagar
54. Aura II
29.10.1971 - 23.2.1972 Jord- och skogsbruksminister ammatti/virkamies 118
48. Lehto
18.12.1963 - 12.9.1964 Lantbruksminister ammatti/virkamies 270
Tillsammans 388

9.12.2021 8.17. Ministerdatasystemet, Statsrådets kommunikationsavdelning