Uppgifter om ministern

Suorttanen, Sulo Elias

1449

Ministerdagar

Födelsedatum och födelseort: 13.2.1921 Valkeala

Arbetat som minister

Arbetat som minister Ministerskap Parti Ministerdagar
51. Koivisto
22.3.1968 - 14.5.1970 Minister i inrikesministeriet Keskusta 784
22.3.1968 - 14.5.1970 Försvarsminister Keskusta 784
50. Paasio
27.5.1966 - 22.3.1968 Minister i inrikesministeriet Keskusta 666
27.5.1966 - 22.3.1968 Försvarsminister Keskusta 666
Tillsammans 1449

4.12.2021 18.54. Ministerdatasystemet, Statsrådets kommunikationsavdelning