Uppgifter om ministern

Svento, Reinhold Konstantin

1261

Ministerdagar

Födelsedatum och födelseort: 23.7.1881 (Pargala) Pietari

Arbetat som minister

Arbetat som minister Ministerskap Parti Ministerdagar
31. Pekkala
26.3.1946 - 30.4.1948 Minister i utrikesministeriet SKDL 767
30. Paasikivi III
17.4.1945 - 26.3.1946 Minister i utrikesministeriet SKDL 344
29. Paasikivi II
17.11.1944 - 17.4.1945 Minister i utrikesministeriet SDP 152
Tillsammans 1261

4.12.2021 18.41. Ministerdatasystemet, Statsrådets kommunikationsavdelning