Uppgifter om ministern

Takki, Uuno Kristian

2857

Ministerdagar

Födelsedatum och födelseort: 12.4.1901 Kotka

Arbetat som minister

Arbetat som minister Ministerskap Parti Ministerdagar
32. Fagerholm
30.7.1948 - 17.3.1950 Minister i utrikesministeriet SDP 596
29.7.1948 - 17.3.1950 Handels- och industriminister SDP 597
31. Pekkala
27.3.1946 - 29.7.1948 Minister i utrikesministeriet SDP 856
26.3.1946 - 29.7.1948 Handels- och industriminister SDP 857
30. Paasikivi III
15.6.1945 - 26.3.1946 Minister i handels och industriministeriet SDP 285
17.4.1945 - 26.3.1946 Minister i folkförsörjningsministeriet SDP 344
29. Paasikivi II
17.11.1944 - 17.4.1945 Undervisningsminister SDP 152
28. Castren U.
21.9.1944 - 17.11.1944 Handels- och industriminister SDP 58
27. Hackzell
8.8.1944 - 21.9.1944 Handels- och industriminister SDP 45
26. Linkomies
5.3.1943 - 8.8.1944 Handels- och industriminister SDP 523
25. Rangell
22.5.1942 - 5.3.1943 Handels- och industriminister SDP 288
Tillsammans 2857

9.12.2021 8.25. Ministerdatasystemet, Statsrådets kommunikationsavdelning