Uppgifter om ministern

Anttila, Sirkka-Liisa

1526

Ministerdagar

Födelsedatum och födelseort: 20.12.1943 Marttila TK

Arbetat som minister

Arbetat som minister Ministerskap Parti Ministerdagar
71. Kiviniemi
22.6.2010 - 22.6.2011 Jord- och skogsbruksminister Keskusta 366
70. Vanhanen II
19.4.2007 - 22.6.2010 Jord- och skogsbruksminister Keskusta 1161
Tillsammans 1526

Ministers statssekreterare och medhjälpare

Secretary of State Regering Tid
Kaila, Minna-Mari 71. Kiviniemi 23.6.2010 - 22.6.2011
Lind, Jouni 70. Vanhanen II 26.4.2007 - 22.6.2010
Medhjälpare Regering Tid
Kataja, Jukka-Pekka 71. Kiviniemi 22.6.2010 - 22.6.2011
Kaila, Minna-Mari 70. Vanhanen II 1.1.2008 - 22.6.2010
Karttunen, Kaisa 70. Vanhanen II 2.5.2007 - 31.12.2007

9.12.2021 8.52. Ministerdatasystemet, Statsrådets kommunikationsavdelning