Uppgifter om ministern

Yläjärvi, Toivo Juhani

1456

Ministerdagar

Födelsedatum och födelseort: 30.5.1941 Ruovesi

Arbetat som minister

Arbetat som minister Ministerskap Parti Ministerdagar
63. Sorsa IV
1.3.1984 - 30.4.1987 Minister i inrikesministeriet Keskusta 1156
6.5.1983 - 29.2.1984 Minister i statsrådets kansli Keskusta 300
6.5.1983 - 30.4.1987 Jord- och skogsbruksminister Keskusta 1456
Tillsammans 1456

Ministers statssekreterare och medhjälpare

Medhjälpare Regering Tid
Järvelä, Erkki 63. Sorsa IV 1.10.1986 - 30.4.1987
Laakso, Heikki 63. Sorsa IV 1.1.1985 - 31.8.1986
Lankia, Eero 63. Sorsa IV 23.5.1983 - 15.10.1984

4.12.2021 19.31. Ministerdatasystemet, Statsrådets kommunikationsavdelning