Den sittande regeringens ministrar och ministerdagar

27.5.2019 10.7. Ministerdatasystemet, Statsrådets kommunikationsavdelning