FI SV EN

​Nutidens regeringar sitter långa perioder

Under de första åren av självständighet och efter krigen bytte Finland ofta regering. Den kortvarigaste regeringen har varit Anders Verner Hackzells regering i slutet av fortsättningskriget. Sedan 1970- och 1980-talet har regeringarna i regel suttit långa perioder. Paavo Lipponens två regeringar åren 1995–2003 har regerat flest dagar.