Regeringsprogram

Regeringsprogrammet är en politisk handlingsplan som godkänts av regeringspartierna. I programmet kommer partierna överens om regeringens mål och viktigaste uppgifter. Där fastställs de riktlinjer som regeringen ska följa under sin mandatperiod. Statsministern övervakar genomförandet av regeringsprogrammet och ansvarar för att regeringen i början av regeringsperioden kommer överens om hur man ska gå till väga.

Regeringsprogrammens form har varierat under tidernas lopp. Ursprungligen bestod de av statsministerns ställningstaganden och programförklaring. Programmen här har samlats från olika källor, till exempel uttalanden av statsministern, tidningar och statsrådets protokoll. Beakta att det kan förekomma smärre fel i texten särskilt i de äldre regeringsprogrammen.