Regeringsprogrammen från år 1917

Regeringsprogrammet är en verksamhetsplan som har godkänts av de partier som medverkar i regeringen och där man har kommit överens om regeringens viktigaste uppgiftsområden. Programmens form har varierat, i början var de statsministerns ställningstaganden och programförklaringar.

Programmen har samlats från flera källor – statsministrarnas utlåtanden vid intervjuer, tidningar och statsrådets protokoll med hjälp av skannrar och genom att skriva ut texter på nytt. Läsaren ombeds därför beakta eventuella inexaktheter särskilt när det gäller de äldre regeringsprogrammen.

Uppgifter om regeringar och ministrar under Finlands hela självständighetstid finns i ministerdatasystemet.

Samtliga regeringsprogram finns på finska