Hur arbetar statsrådet?

Med statsrådet avses å ena sidan det organ som utövar allmän regeringsmakt och som består av statsministern och ministrarna och, å andra sidan, det organ för beslutsfattandet i regerings- och förvaltningsärenden som består av statsrådets allmänna sammanträde och ministerierna.

Statsministern leder statsrådets verksamhet och ser till att beredningen och handläggningen av de ärenden som hör till statsrådet samordnas. Statsministern leder handläggningen av ärenden vid statsrådets allmänna sammanträde och är ordförande för de lagstadgade ministerutskotten.

Sidans innehåll på finlandssvenskt teckenspråk

 

 

 

 

 

 

 
Justitiekanslern

Justitiekanslern

Enligt grundlagen har justitiekanslern i uppgift att ge republikens president, statsrådet och ministerierna upplysningar och utlåtanden i juridiska frågor.

Justitiekanslern