Ministerutskott och ministerarbetsgrupper

Statsrådet har fyra lagstadgade ministerutskott för beredningen av ärenden:

  • utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet
  • EU-ministerutskottet
  • finansutskottet
  • finanspolitiska ministerutskottet.

Statsministern är ordförande för de lagstadgade ministerutskotten. Statsrådets allmänna sammanträde kan tillsätta ytterligare ministerutskott vid behov. 

För beredningen av ett visst ärende eller ett visst ämnesområde kan det dessutom tillsättas en ministerarbetsgrupp. Om ministerarbetsgrupperna och deras uppgifter och sammansättning avtalas redan i samband med regeringsförhandlingarna eller senare under regeringsperioden. 

Förordnande av ministerarbetsgruppernas generalsekreterare och sekretariat vid statsrådets allmänna sammanträde den 7 september 2023 (på finska) 
Ändring i en ministerarbetsgrupps sammansättning och i uppgifterna för ministerarbetsgrupper vid statsrådets allmänna sammanträde den 21 september 2023 (på finska)

Sidans innehåll på finlandssvenskt teckenspråk