Ministerutskotten

Statsrådet har fyra lagstadgade ministerutskott: utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet, EU-ministerutskottet, finansutskottet och finanspolitiska ministerutskottet. 

För beredningen av ärenden kan även tillsättas andra än lagstadgade ministerutskott. Statsministern förordnar ledamöterna i utskotten efter att ha rådgjort med regeringsgrupperna.

Utskottens uppgifter bestäms i samband med tillsättandet. Extra ministerutskott tillsätts vid statsrådets allmänna sammanträde.

Ministerutskotten i statsminister Marins regering