Regeringens överläggningar

Aftonskolan

Många av regeringens centrala beslut behandlas i regeringens aftonskola innan de tas upp vid statsrådets allmänna sammanträde. Aftonskolan är ministrarnas inofficiella sammanträde som sammankallas av statsministern.

Aftonskolan hålls i allmänhet onsdagar. Aftonskolan uppstod på 1930-talet när den dåvarande statsministern A.K. Cajander på onsdagar bjöd in medlemmarna i regeringen för diskussion om de ärenden som skulle behandlas vid statsrådets allmänna sammanträde på torsdag.

Vid aftonskolan fattas inga formella beslut. I den deltar förutom ministrarna även ordförandena för regeringspartiernas riksdagsgrupper, justitiekanslern, statsministerns statssekreterare och statsrådets kommunikationsdirektör.

Sekreterare för aftonskolan är chefen för statsrådets sessionsenhet eller någon annan person som statsministern förordnar. Anteckningarna och protokollen är inte offentliga handlingar.

Regeringens överläggning

Regeringens överläggning är ministrarnas inofficiella sammanträde som sammankallas av statsministern.

Vid överläggningen fattas inga formella beslut. I den deltar förutom ministrarna även justitiekanslern, statsministerns statssekreterare och statsrådets kommunikationsdirektör.

Vid överläggningen föredras ärenden av den minister till vars ansvarsområde ärendet hör. Sekreterare vid överläggningen är chefen för statsrådets sessionsenhet eller någon annan person som statsministern förordnar. Anteckningarna och protokollen är inte offentliga handlingar.