Ständerhuset

Ständerhuset, som ritats av arkitekten Karl Gustaf Nyström, är beläget alldeles intill Senatstorget i Helsingfors, mittemot Finlands Bank.

Den värdefulla byggnaden i nyrenässans, som uppfördes för ståndslantdagen, används numera av statsrådet och den övriga statsförvaltningen som mötes- och representationslokal.

Det första lantdagshuset

Ständerhuset uppfördes åren 1888–1890 till samlingsplats för ståndslantdagens ofrälse ständer och togs i bruk i januari 1891. Husets fasad pryds av en tympanon jämte pelare som känns igen från de grekiska templen.

I gavelfältet finns skulptören Emil Wikströms allegoriska bronsfris där centralgestalten utgörs av tsar Alexander I stadfästande Finlands lagar och rättigheter. Verket blev klart 1903.

Interiören domineras av den monumentala trapphallen. I fonden av den med målningar rikt utsmyckade vestibulen öppnar sig en mäktig trappa som får sitt ljus genom målade takfönster. Ovanför trappavsatsen reser sig en kopia av Walter Runebergs Lagen, som utgör en av skulpturerna runt statyn av Alexander II på Senatstorget.

Ständerna höll sina sessioner i salarna på andra våningen. Då den nya enkammarriksdagen inledde sitt arbete 1907 blev Ständerhuset otillräckligt för de 200 riksdagsmännens behov. De olika utskotten höll emellertid sina sammanträden där och Riksdagsbiblioteket var inrymt där till 1931 när Riksdagshuset blev färdigt.

Därefter var byggnaden under ett halvt sekel känd som Vetenskapliga samfundens hus och när verksamheten var som aktivast hade rentav 65 föreningar sitt kontor och bibliotek i huset. I Ständerhuset stod föreningarna också värd för olika sammankomster.

Statsrådets representationslokal

Statrådets kansli övertog besittningen av Ständerhuset år 1978.

En grundlig renovering av byggnaden gjordes åren 1988–1993. Planeringen av restaurerings- och reparationsarbetena leddes av arkitekten Vilhelm Helander. De renässans- och jugendutsmyckningar, ornament och marmoreringar som på sin tid utfördes av dekorationsmålaren Salomo Wuorio och hans medhjälpare C. Ehrling togs delvis fram samt rengjordes och restaurerades i samband med den grundliga renoveringen.

Numera är Ständerhuset en representationslokal för statsrådet. I huset hålls varje år flera hundra evenemang, både små arbetsgruppsmöten och stora festmottagningar. Salen på andra våningen mot Kyrkogatan, som tidigare var borgarståndets sal, är nu stora Festsalen, bondeståndets sal mot Fredsgatan har blivit Föreläsningssalen och prästerskapets sal mot Snellmansgatan är nu Mötessalen. Så mycket som möjligt av de gamla möblerna har tagits i bruk i renoverat skick.