FI SV EN

Statsminister Alexander Stubbs regering 24.6.2014–29.5.2015

Ministerutskotten

Uppgifterna baserar sig på den information som fanns då regeringen avslutade sin verksamhet.


Statsrådet har fyra lagstadgade ministerutskott: utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet, EU-ministerutskottet, finansutskottet och finanspolitiska ministerutskottet. Statsministern är ordförande för ministerutskotten.

Utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet

Utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet bereder viktiga ärenden som gäller utrikes- och säkerhetspolitiken och Finlands externa förbindelser, sådana viktiga ärenden som hänför sig till dessa och gäller den inre säkerheten samt viktiga ärenden som gäller totalförsvaret.

Ministerutskottet sammanträder i praktiken tillsammans med republikens president, varvid sammanträdet kallas utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottets och republikens presidents gemensamma möte.

Sammansättning

Statsminister Alexander Stubb, ordförande
Finansminister Antti Rinne
Utrikesminister Erkki Tuomioja
Europa- och utrikeshandelsminister Lenita Toivakka
Inrikesminister Päivi Räsänen
Försvarsminister Carl Haglund
 

EU-ministerutskottet

EU-ministerutskottet behandlar aktuella EU-ärenden som är viktiga i politiskt, ekonomiskt och rättsligt hänseende. Ministerutskottet kommer överens om Finlands strategi bland annat för de officiella och inofficiella möten som Europeiska unionens råd håller.

Sammansättning

Statsminister Alexander Stubb, ordförande
Finansminister Antti Rinne
Utrikesminister Erkki Tuomioja
Europa- och utrikeshandelsminister Lenita Toivakka
Justitieminister Anna-Maja Henriksson
Inrikesminister Päivi Räsänen
Undervisnings- och kommunikationsminister Krista Kiuru
Jord- och skogsbruksminister Petteri Orpo
Näringsminister Jan Vapaavuori
Omsorgsminister Susanna Huovinen
 

Finansutskottet

Finansutskottet bereder ärenden som är av stor ekonomisk betydelse eller som annars fordrar utlåtande av finansutskottet.

Sammansättning

Statsminister Alexander Stubb, ordförande
Finansminister Antti Rinne
Europa- och utrikeshandelsminister Lenita Toivakka
Inrikesminister Päivi Räsänen
Försvarsminister Carl Haglund
Trafik- och kommunminister Paula Risikko
Näringsminister Jan Vapaavuori
Arbetsminister Lauri Ihalainen
Omsorgsminister Susanna Huovinen
Kultur- och bostadsminister Pia Viitanen
 

Finanspolitiska ministerutskottet

Finanspolitiska ministerutskottet behandlar frågor som gäller den samhällsekonomiska utvecklingen och den allmänna finanspolitiken, huvudriktlinjerna för den offentliga ekonomins utveckling och andra ärenden som kräver finanspolitiska åtgärder i den omfattning statsministern förordnar.

Sammansättning

Statsminister Alexander Stubb, ordförande
Finansminister Antti Rinne
Inrikesminister Päivi Räsänen
Försvarsminister Carl Haglund
Näringsminister Jan Vapaavuori
Arbetsminister Lauri Ihalainen