Hoppa till innehåll

Val- och partilagstiftningen samt demokratisk praxis

Valsystemets proportionalitet ska förbättras genom en parlamentarisk beredning av en valområdesmodell för sådana områden där den dolda röstspärren är särskilt hög. Regeringen säkerställer att röstningsställena och fullmäktigesalarna är tillgängliga genom lagstiftning samt genom bättre styrning och utbildning i kommunerna.

Regeringen inleder ett omfattande utredningsarbete i anslutning till eventuella överlappningar i beslutsfattandet på olika nivåer och jävsfrågor samt kommunernas och välfärdsområdesförvaltningens anställdas deltagande i arbetet i kommun- och välfärdsområdesstyrelserna och i de underlydande nämnderna. 

Projekt med anknytning till temat