Hoppa till innehåll

Undervisnings- och kulturministeriets ansvarsområden

Undervisnings- och kulturministeriet (UKM)  svarar för utvecklandet av Finlands utbildnings-, forsknings-, kultur-, idrotts- och ungdomspolitik samt för det internationella samarbetet. Till ministeriets verksamhetsområde hör således småbarnsfostran, utbildning, studiestödet, forskning, konst och kultur, upphovsrätt, idrott, ungdomsarbete, bibliotek och kyrkliga ärenden.

 

Småbarnspedagogik

Småbarnspedagogik

Daghem, familjedagvård, övrig småbarnspedagogik...

Småbarnspedagogik >

Allmänbildande utbildning

Allmänbildande utbildning

Förskoleundervisning, grundskola, gymnasium, fritt bildningsarbete, grundläggande konstundervisning...

Allmänbildande utbildning >

Yrkesutbildning

Yrkesutbildning

Yyrkesexamina, yrkesinstitut...

Yrkesutbildning >

Högre utbildning och forskning

Högre utbildning och forskning

Universitet, yrkeshögskolor, forsknings-, utvecklings och innovationsverksamhet...

Högre utbildning och forskning >

Studiestödet

Studiestödet

Studiestöd, studielån, övriga studieförmåner...

Studiestöd >

Kultur

Kultur

Konst- och kulturbranscher, museer och kulturarv...

Kultur >

Upphovsrätt

Upphovsrätt

Upphovsrätssystemet och dess utvecklande...

Upphovsrätt >

Bibliotek

Bibliotek

Allmänna bibliotek, vetenskapliga bibliotek, bibliotekspolitik...

Bibliotek >

Idrott

Idrott

Idrottsfrämjande, toppidrott, idrottsanläggningar...

Idrott >

Unga

Unga

Ungdomsarbete, ungdomspolitik...

Unga >

Kyrkliga ärenden

Kyrkliga ärenden

Religionsfrihet, begravningsväsendet, kyrkans samhälleliga uppgifter

Kyrkliga ärenden >