Förhandlingarna om Storbritanniens utträdesavtal slutfördes i november 2018. Ett extra möte i Europeiska rådet stadfäste samförståndet kring utträdesavtalet och antog en gemensam politisk förklaring om de framtida förbindelserna. Detta innebar att processen för att godkänna utträdesavtalet inleddes. Nu måste avtalet godkännas i Europaparlamentet och i det brittiska parlamentet.

Konsekvenserna av ett brittiskt EU-utträde enligt avtalet

Utträdesavtalet innehåller bestämmelser om arrangemangen under övergångsperioden. Om utträdesavtalet träder i kraft inleds en övergångsperiod som pågår till den 31 december 2020. Övergångsperioden kan vid behov förlängas med högst två år. Under övergångsperioden iakttar Storbritannien som helhet EU:s grundfördrag, EU-lagstiftningen och förpliktelserna enligt EU:s internationella avtal, men kan inte längre delta i beslutsfattandet inom EU.

Om utträdesavtalet träder i kraft fortsätter allting som tidigare åtminstone till utgången av 2020. Avsikten är att under den tiden förhandla om de framtida förbindelserna mellan EU och Storbritannien och därmed om de framtida arrangemangen.

Konsekvenserna av ett brittiskt EU-utträde utan avtal

Storbritannien har tills vidare inte godkänt utträdesavtalet. Riskerna för ett utträde utan avtal anses ha ökat. EU-kommissionen och medlemsländerna förbereder sig på en situation där Storbritannien blir ett land utanför EU (ett s.k. tredjeland) och tillämpandet av EU-bestämmelserna i Storbritannien upphör.

Allmän information om Brexit (SRK)  

Information om hur brexit inverkar på studier, utlandsperioder och samarbetsprojekt mellan Storbritannien och Finland (UBS)