Pressmeddelanden

Forsknings- och innovationsrådet tillsattes
UKM
Pressmeddelande 10.10.2019 13.32
UKM:s budgetförslag 6,8 miljarder euro för 2020
UKM
Pressmeddelande 7.10.2019 11.39
Statsprisen för informationsspridning 2019 delades ut
UKM
Pressmeddelande 1.10.2019 10.00
Statens idrottsråd tillsattes
UKM
Pressmeddelande 22.8.2019 11.39
Stipendier till hundra idrottare inom vintergrenar
UKM
Pressmeddelande 2.7.2019 10.22
Finlands vetenskapspris till professor Heli Jantunen
UKM
Pressmeddelande 17.6.2019 13.40
Förslag om ändringar i studiestödslagen
UKM
Pressmeddelande 23.5.2019 13.16

Nyheter

LAPE-akademin inleder regional coaching
SHM UKM
Nyhet 2.5.2019 11.43