Pressmeddelanden

PISA 2018: Finland bland de bästa i läskunnighet
UKM
Pressmeddelande 3.12.2019 10.02
Forsknings- och innovationsrådet tillsattes
UKM
Pressmeddelande 10.10.2019 13.32
UKM:s budgetförslag 6,8 miljarder euro för 2020
UKM
Pressmeddelande 7.10.2019 11.39
Statsprisen för informationsspridning 2019 delades ut
UKM
Pressmeddelande 1.10.2019 10.00

Nyheter

LAPE-akademin inleder regional coaching
SHM UKM
Nyhet 2.5.2019 11.43